Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
21953265222633627412177040000000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
11264962311758132361699311381110921601514143122241288422080
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00752149542261262032337336
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000016227
 1. Informacje o gminie
  Wyświetleń: 15819
 2. Ogłoszenia i komunikaty
  Wyświetleń: 6865
 3. Harmonogram wywozu odpadów
  Wyświetleń: 6606
 4. Ogłoszenia o naborach
  Wyświetleń: 4809
 5. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 4730
 6. Postępowania powyżej 130 tyś złotych
  Wyświetleń: 4516
 7. Postępowania do 130 tyś. złotych
  Wyświetleń: 3874
 8. Uchwały Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 2863
 9. Plany postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
  Wyświetleń: 2819
 10. Archiwum
  Wyświetleń: 2384
 11. Wykaz Sołtysów Sołectw Gminy Krasocin kadencji 2019-2024
  Wyświetleń: 2242
 12. Archiwum Sesji Rady Gminy Krasocin kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 2225
 13. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 2178
 14. Zarządzenia Wójta Gminy Krasocin 2020 r.
  Wyświetleń: 2080
 15. Budownictwo
  Wyświetleń: 2072
 16. Przetargi - Nieruchomości
  Wyświetleń: 1972
 17. Zarządzenia Wójta Gminy Krasocin 2021 r.
  Wyświetleń: 1894
 18. Oświadczenia majątkowe kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1827
 19. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 1802
 20. Dowody Osobiste
  Wyświetleń: 1738
 21. Rolnictwo i Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 1729
 22. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1672
 23. Wydział Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 1629
 24. Ewidencja Ludności
  Wyświetleń: 1618
 25. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 1602
 26. Statut
  Wyświetleń: 1446
 27. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1442
 28. Podatki
  Wyświetleń: 1410
 29. Ochrona środowiska komunikaty i ogłoszenia
  Wyświetleń: 1406
 30. Działalność Gospodarcza
  Wyświetleń: 1390
 31. Wójt Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 1368
 32. Działalność pożytku publicznego i inicjatywa lokalna
  Wyświetleń: 1255
 33. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 1232
 34. Oświata
  Wyświetleń: 1226
 35. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1225
 36. Zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej
  Wyświetleń: 1173
 37. Transmisje Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1172
 38. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1165
 39. Sesje kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1164
 40. Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
  Wyświetleń: 1148
 41. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Krasocinie
  Wyświetleń: 1120
 42. USC
  Wyświetleń: 1117
 43. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1091
 44. Budżet
  Wyświetleń: 1084
 45. Z-ca Wójta, Sekretarz Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 1083
 46. Wykaz Jednostek Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 1035
 47. Skarbnik Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 1012
 48. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy opiekunka w żłobku
  Wyświetleń: 968
 49. Petycje
  Wyświetleń: 963
 50. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 961
 51. Rewitalizacja
  Wyświetleń: 960
 52. Strategie rozwoju
  Wyświetleń: 944
 53. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielny referent ds. płac w Centrum Usług Wspólnych w Krasocinie
  Wyświetleń: 939
 54. Rachunki bankowe
  Wyświetleń: 935
 55. Platforma zakupowa
  Wyświetleń: 925
 56. Sprawozdania Finansowe Urzędu Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 898
 57. Protokoły z głosowania kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 897
 58. Raport o stanie Gminy za 2020 r.
  Wyświetleń: 893
 59. EPUAP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 888
 60. Oświadczenia majątkowe za rok 2019 - Wójta, z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta.
  Wyświetleń: 850
 61. Protokoły z Sesji Rady Gminy Krasocin kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 849
 62. Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 838
 63. Powszechny Spis Rolny
  Wyświetleń: 828
 64. Komisje kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 819
 65. Narodowy Spis Powszechny 2021
  Wyświetleń: 810
 66. Terminy wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 801
 67. Ochrona środowiska - programy
  Wyświetleń: 797
 68. Pobierz programy
  Wyświetleń: 774
 69. Sprawozdania Finansowe
  Wyświetleń: 768
 70. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 763
 71. Ogłoszenia o naborach 2020 - rozstrzygnięte
  Wyświetleń: 761
 72. Platforma zakupowa
  Wyświetleń: 751
 73. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 750
 74. Jednostki podległe
  Wyświetleń: 745
 75. Pomoc publiczna, ulgi, odroczenia, umorzenia
  Wyświetleń: 723
 76. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 721
 77. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  Wyświetleń: 716
 78. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 712
 79. Wykonanie budżetu za 2019r.
  Wyświetleń: 706
 80. 2020r.
  Wyświetleń: 700
 81. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 699
 82. Zarządzenia Wójta Gminy Krasocin 2019 r.
  Wyświetleń: 698
 83. Usuwanie drzew lub krzewów z nieruchomości
  Wyświetleń: 677
 84. Informacja odnośnie planowanego zatrudnienia osoby sprzątającej w żłobku
  Wyświetleń: 657
 85. Zarządzenia Wójta Gminy Krasocin 2018r.
  Wyświetleń: 651
 86. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Urzędu Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 644
 87. Raporty Firmy Wywozowej
  Wyświetleń: 643
 88. Uchwały XXVIII Sesji rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 642
 89. Rada Gminy
  Wyświetleń: 633
 90. Informacja odnośnie planowanego zatrudnienia 2 osób na stanowiska: kucharz/ka, pomoc kuchenna / intendent/ka w żłobku
  Wyświetleń: 621
 91. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 617
 92. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 617
 93. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 616
 94. Oświadczenia majątkowe za rok 2019 - Radnych Gminy Krasocin kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 615
 95. Wójt Gminy Krasocin ogłasza konkurs na kierownicze stanowisko urzędnicze: Dyrektora Żłobka "Wesoły Wiatraczek" w Krasocinie
  Wyświetleń: 609
 96. Ogłoszenia o naborach 2020
  Wyświetleń: 601
 97. Dowody osobiste
  Wyświetleń: 590
 98. Wniosek wraz z załącznikami o wykonanie praw polegających na odbiorze, transporcie oraz unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krasocin
  Wyświetleń: 590
 99. Zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 586
 100. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego
  Wyświetleń: 584
 101. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 580
 102. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 580
 103. 2021r.
  Wyświetleń: 573
 104. Plany postępowań 2021
  Wyświetleń: 571
 105. Plan postepowania o udzielenie zamówień na rok 2021 CUW
  Wyświetleń: 560
 106. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego jednostek podległych
  Wyświetleń: 559
 107. II etap konkursu na stanowisko :Opiekun w żłobku
  Wyświetleń: 554
 108. Uchwały XXIX Sesji rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 549
 109. Uchwały XXVII Sesji Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 545
 110. Działalność gospodarcza (CEIDG)
  Wyświetleń: 540
 111. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Świdno
  Wyświetleń: 536
 112. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 535
 113. Konkurs na stanowisko dyrektora ZPO Oleszno
  Wyświetleń: 530
 114. Wniosek o uznanie za pomnik przyrodu
  Wyświetleń: 525
 115. Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
  Wyświetleń: 520
 116. U C  H W A Ł A    Nr  VI/29/03
  Wyświetleń: 510
 117. Wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego i ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin
  Wyświetleń: 501
 118. Wykaz za 2020r.
  Wyświetleń: 499
 119. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych o uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z kartą informacyjną
  Wyświetleń: 498
 120. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 496
 121. Zarządzenia Wójta Gminy Krasocin 2022 r.
  Wyświetleń: 494
 122. Zaświadczenie potwierdzającego położenie działki na obszarze Natura 2000
  Wyświetleń: 492
 123. Sprzedaż detaliczna - sklepy
  Wyświetleń: 491
 124. Wzory deklaracji - podatek rolny
  Wyświetleń: 491
 125. Formularz zwrotu/odbioru odpadów
  Wyświetleń: 490
 126. Zezwolenia jednorazowe
  Wyświetleń: 490
 127. II etap konkursu na stanowisko :Pielęgniarka w żłobku
  Wyświetleń: 489
 128. Inwestycje
  Wyświetleń: 489
 129. Rejestr instytucji kultury gminy Krasocin
  Wyświetleń: 486
 130. Sprawozdania budżetowe
  Wyświetleń: 485
 131. Zgłoszenie pobytu stałego
  Wyświetleń: 484
 132. Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Krasocin w zakresie:
  Wyświetleń: 483
 133. Wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności
  Wyświetleń: 480
 134. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 477
 135. Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 474
 136. WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
  Wyświetleń: 474
 137. Oświadczenia majątkowe Radnych za 2019r. (Korekta)
  Wyświetleń: 471
 138. Sprzedaż gastronomiczna
  Wyświetleń: 469
 139. Uchwały XXIII Sesji Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 468
 140. Informacja
  Wyświetleń: 467
 141. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 465
 142. Uzgodnienie lokalizacji obiektów i urządzeń w pasie drogowym
  Wyświetleń: 464
 143. Wzory deklaracji - podatek leśny
  Wyświetleń: 464
 144. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Krasocin.
  Wyświetleń: 459
 145. Rozgraniczenie nieruchomości
  Wyświetleń: 458
 146. Uchwały XXXI Sesji rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 456
 147. Uchwały XXVI Sesji rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 455
 148. ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 455
 149. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 454
 150. Składy osobowe komisji stałych Rady Gminy Krasocin kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 453
 151. Wzory deklaracji - podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 453
 152. Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Krasocin za 2020 rok.
  Wyświetleń: 452
 153. Uchwały XXX Sesji Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 451
 154. Zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych
  Wyświetleń: 451
 155. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Modernizacja infrastruktury sieci informatycznej oraz instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 450
 156. Uchwały XXIV Sesji rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 450
 157. Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krasocin kadencji 2018-2023 za rok 2020.
  Wyświetleń: 449
 158. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy
  Wyświetleń: 449
 159. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 447
 160. Uchwały XXV Sesji rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 447
 161. Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
  Wyświetleń: 445
 162. Wykaz za 2021r.
  Wyświetleń: 444
 163. Licencja na przewóz osób taksówką
  Wyświetleń: 443
 164. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 436
 165. Wygaszenie zezwolenia na regularny specjalny przewóz osób
  Wyświetleń: 436
 166. Zaświadczenie o numerze porządkowym nieruchomości
  Wyświetleń: 434
 167. Wydanie zezwolenia na zajęcie terenu pasa drogowego
  Wyświetleń: 433
 168. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 433
 169. Klauzula Informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
  Wyświetleń: 432
 170. Zameldowanie na pobyt czasowy
  Wyświetleń: 432
 171. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego
  Wyświetleń: 432
 172. Informacja dla przedsiębiorców
  Wyświetleń: 431
 173. Wydanie zezwolenia na wykonywania regularnych specjalnych przewozów osób
  Wyświetleń: 431
 174. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego
  Wyświetleń: 430
 175. Wykonanie budżetu za 2021r.
  Wyświetleń: 429
 176. „Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę”
  Wyświetleń: 428
 177. Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 427
 178. Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego lub czasowego
  Wyświetleń: 426
 179. Zmiana zezwolenia na regularny specjalny przewóz osób
  Wyświetleń: 425
 180. Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu (nie posiadaniu) gospodarstwa rolnego
  Wyświetleń: 424
 181. Wydawanie postanowień prostujących błędy i oczywiste omyłki pisarskie w akcie własności ziemi
  Wyświetleń: 423
 182. Procedura ubiegania się o odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne
  Wyświetleń: 422
 183. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 420
 184. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Budowa dwóch wiat wolnostojących dz. ew. 678/2 w Krasocinie
  Wyświetleń: 418
 185. Aktualizacja planu postępowań 2020
  Wyświetleń: 417
 186. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy pielęgniarka
  Wyświetleń: 417
 187. Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych, regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
  Wyświetleń: 416
 188. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 414
 189. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  Wyświetleń: 414
 190. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym
  Wyświetleń: 413
 191. Zmiana zezwolenia na regularny przewóz osób
  Wyświetleń: 412
 192. Nadawanie nr PESEL na podstawie odrębnych przepisów
  Wyświetleń: 410
 193. Wydanie zaświadczeń nadających klauzulę ostateczności dla aktów własności ziemi
  Wyświetleń: 409
 194. Strategia Rozwoju Gminy Krasocin na lata 2014-2021
  Wyświetleń: 407
 195. Wzory deklaracji - podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 407
 196. Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką
  Wyświetleń: 405
 197. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Dostawa wyposażenia do gminnego żłobka w Krasocinie
  Wyświetleń: 398
 198. Wygaszenie zezwolenia regularny przewóz osób
  Wyświetleń: 398
 199. Gminny program rewitalizacji dla Gminy Krasocin na lata 2016 - 2021
  Wyświetleń: 394
 200. Ogłoszenie o konkursie
  Wyświetleń: 394
 201. Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
  Wyświetleń: 390
 202. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Ostrów i msc. Wielkopole wraz z połączeniem z siecią kanalizacyjną w msc. Nowy Dwór
  Wyświetleń: 387
 203. Protokół z otwarcia ofert na zadanie pn. Dostawa wyposażenia do gminnego żłobka w Krasocinie
  Wyświetleń: 381
 204. PETYCJA do tutejszej Rady Gminy o opinię ws przeprowadzenia REFERENDUM LUDOWEGO
  Wyświetleń: 380
 205. Trwa Powszechny Spis Rolny
  Wyświetleń: 380
 206. Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie pn. Dostawa wyposażenia do gminnego żłobka w Krasocinie
  Wyświetleń: 379
 207. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 378
 208. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY KRASOCIN
  Wyświetleń: 377
 209. XXIII Sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 377
 210. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 376
 211. Uchwały XXXII Sesji Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 376
 212. Informacja
  Wyświetleń: 374
 213. XXVII sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 372
 214. Wniosek o potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy, o której mowa w art. 28 ust. 4 pkt 1 lub art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
  Wyświetleń: 371
 215. Odwołanie XXVII sesji Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 370
 216. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 369
 217. Program usuwania azbestu na lata 2012 - 2032
  Wyświetleń: 368
 218. Dostawa produktów spożywczych w ramach projektu „Utworzenie publicznego żłobka w Krasocinie”
  Wyświetleń: 365
 219. Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Wyświetleń: 365
 220. XXVII sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 364
 221. XXVIII Sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 364
 222. Zakład Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 364
 223. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 363
 224. Samorządowe Centrum Oświaty
  Wyświetleń: 363
 225. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 362
 226. Uchwały XXXIII Sesji Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 362
 227. A755
  Wyświetleń: 359
 228. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Krasocin
  Wyświetleń: 359
 229. Wyjaśnienia do przetargu na zadanie pn. Dostawa wyposażenia do gminnego żłobka w Krasocinie
  Wyświetleń: 359
 230. WYKAZ
  Wyświetleń: 359
 231. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 358
 232. Wykonanie budżetu za 2020r.
  Wyświetleń: 358
 233. Zapytanie ofertowe dla zadania Dostawa środków czystości w ramach projektu „Utworzenie publicznego żłobka w Krasocinie”
  Wyświetleń: 358
 234. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 357
 235. Dlaczego warto wybrać samospis, czyli spisać się samodzielnie przez Internet?
  Wyświetleń: 356
 236. XXVI Sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 356
 237. Powszechny Spis Rolny 2020 r.
  Wyświetleń: 355
 238. Wyjaśnienia z dnia 04.01.2020r. do przetargu na zadanie pn. Dostawa wyposażenia do gminnego żłobka w Krasocinie
  Wyświetleń: 355
 239. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za 2019 r.
  Wyświetleń: 355
 240. Informacja
  Wyświetleń: 354
 241. A760
  Wyświetleń: 353
 242. B741
  Wyświetleń: 353
 243. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 352
 244. Strategia rozwoju Gminy Krasocin na lata 2022-2030
  Wyświetleń: 352
 245. Gminny Ośrodek Pomocy Publicznej
  Wyświetleń: 349
 246. A756
  Wyświetleń: 348
 247. A759
  Wyświetleń: 348
 248. Przetarg na zadanie pn.Przebudowa dróg w miejscowości Mieczyn i Ludynia oraz remont drogi w miejscowości Zabrody
  Wyświetleń: 347
 249. Loteria Powszechnego Spisu Rolnego 2020
  Wyświetleń: 346
 250. RODO - INFORMACJA
  Wyświetleń: 346
 251. A761
  Wyświetleń: 344
 252. Sprawy wojskowe
  Wyświetleń: 344
 253. Zwrot podatku akcyzowego w 2021 r.
  Wyświetleń: 344
 254. A758
  Wyświetleń: 342
 255. B740
  Wyświetleń: 341
 256. B742
  Wyświetleń: 341
 257. B748
  Wyświetleń: 341
 258. B745
  Wyświetleń: 340
 259. Przetarg na zadanie pn. Budowa świetlicy w msc. Czostków
  Wyświetleń: 338
 260. B747
  Wyświetleń: 337
 261. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 337
 262. Ogłoszenie o wykonaniu umowy na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gruszczyn
  Wyświetleń: 337
 263. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 337
 264. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 337
 265. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Remont mieszkania w budynku komunalnym przy ul. 1 Maja 8/2 w ramach pomocy dla repatriantów
  Wyświetleń: 337
 266. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 337
 267. A 767
  Wyświetleń: 335
 268. XXX sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 335
 269. A 765
  Wyświetleń: 333
 270. A754
  Wyświetleń: 333
 271. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Gminy Krasocin w 2020 r.
  Wyświetleń: 332
 272. A764
  Wyświetleń: 331
 273. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 331
 274. Oświadczenia majątkowe za rok 2020 - Wójta, z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta.
  Wyświetleń: 331
 275. Informacja o wydanej decyzji
  Wyświetleń: 330
 276. XXIX sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 330
 277. zawiadomienie
  Wyświetleń: 330
 278. Zawiadomienie - obwieszczenie
  Wyświetleń: 330
 279. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 329
 280. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 328
 281. Zawiadomienie - obwieszczenie
  Wyświetleń: 328
 282. A762
  Wyświetleń: 327
 283. B749
  Wyświetleń: 327
 284. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont chodników przy blokach nr 14, 16, 18, 20, 22 i 24 w miejscowości Bukowa
  Wyświetleń: 327
 285. A 766
  Wyświetleń: 326
 286. Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru pesel
  Wyświetleń: 326
 287. Dostawa środków czystości w ramach projektu „Utworzenie publicznego żłobka w Krasocinie”
  Wyświetleń: 325
 288. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 325
 289. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 324
 290. A 769
  Wyświetleń: 323
 291. A763
  Wyświetleń: 323
 292. Informacja o wydanej decyzji
  Wyświetleń: 323
 293. Przetarg ustny nieograniczony
  Wyświetleń: 323
 294. B744
  Wyświetleń: 322
 295. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 322
 296. A757
  Wyświetleń: 321
 297. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 321
 298. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
  Wyświetleń: 321
 299. Ogłoszenie o zmianie umowy na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Wola Świdzińska wraz z połączeniem, zlewnia Oleszno - etap IV
  Wyświetleń: 321
 300. Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP
  Wyświetleń: 321
 301. B746
  Wyświetleń: 320
 302. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 320
 303. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 320
 304. Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Łopuszno, Krasocin i Słupia Konecka do roku 2030
  Wyświetleń: 318
 305. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 317
 306. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 317
 307. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 316
 308. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 316
 309. B 751
  Wyświetleń: 315
 310. B743
  Wyświetleń: 315
 311. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 315
 312. Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 315
 313. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-5/2021
  Wyświetleń: 315
 314. A 768
  Wyświetleń: 314
 315. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 314
 316. B 750
  Wyświetleń: 313
 317. Harmonogram wywozu odpadów
  Wyświetleń: 313
 318. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 313
 319. Obwieszczenie wójta Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 312
 320. PODATNICY GMINY KRASOCIN PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
  Wyświetleń: 312
 321. Informacja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
  Wyświetleń: 311
 322. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 311
 323. Zawiadomienie - obwieszczenie
  Wyświetleń: 311
 324. Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego
  Wyświetleń: 310
 325. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Urząd Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 310
 326. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę RP
  Wyświetleń: 310
 327. Obwieszczenie o wydanej w dniu 27.08.2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa fermy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach ewid. nr 382 i 383, obręb Skorków, gmina Krasocin
  Wyświetleń: 309
 328. OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU OSOBOWEGO
  Wyświetleń: 309
 329. Wpis do rejestru wyborców
  Wyświetleń: 309
 330. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krasocin z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Krasocin za I kwartał 2021 rok.
  Wyświetleń: 307
 331. XXXI Sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 307
 332. Dostawa artykułów plastycznych, papierniczych i pomocy do prowadzenia zajęć w ramach projektu „Utworzenie publicznego żłobka w Krasocinie”
  Wyświetleń: 306
 333. B 752
  Wyświetleń: 303
 334. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 302
 335. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miescowości Krasocin, Stojewsko
  Wyświetleń: 302
 336. B 755
  Wyświetleń: 301
 337. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 301
 338. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 300
 339. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 300
 340. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 298
 341. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 297
 342. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 297
 343. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 296
 344. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 296
 345. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 295
 346. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 917 w Krasocinie (staw)
  Wyświetleń: 295
 347. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Krasocin w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  Wyświetleń: 294
 348. Kwalifikacja Wojskowa w 2021 roku
  Wyświetleń: 293
 349. B 754
  Wyświetleń: 292
 350. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 292
 351. Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  Wyświetleń: 292
 352. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Krasocin w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
  Wyświetleń: 291
 353. B 753
  Wyświetleń: 288
 354. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 286
 355. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 286
 356. Przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 284
 357. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 282
 358. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 282
 359. Uchwały XXXV Sesji Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 280
 360. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego GZOZ
  Wyświetleń: 278
 361. B 756
  Wyświetleń: 277
 362. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego SCO/CUW
  Wyświetleń: 276
 363. Uchwały XXXIV Sesji Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 276
 364. Obwieszczenie z dnia 23.02.2021r. 
  Wyświetleń: 274
 365. A 772
  Wyświetleń: 273
 366. Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)
  Wyświetleń: 273
 367. A 771
  Wyświetleń: 272
 368. C2
  Wyświetleń: 272
 369. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 272
 370. B 756
  Wyświetleń: 270
 371. F1
  Wyświetleń: 270
 372. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 268
 373. Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 268
 374. Rusza Powszechny Spis Rolny
  Wyświetleń: 265
 375. Sprawozdania budżetowe 2021
  Wyświetleń: 264
 376. A 770
  Wyświetleń: 263
 377. F2
  Wyświetleń: 261
 378. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 261
 379. "Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy krasocin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2021/2022."
  Wyświetleń: 259
 380. Informacje teleadresowe
  Wyświetleń: 258
 381. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2020 rok
  Wyświetleń: 257
 382. C1
  Wyświetleń: 252
 383. Sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 251
 384. E 1
  Wyświetleń: 249
 385. Ogłoszenie o wykonaniu umowy na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gruszczyn
  Wyświetleń: 249
 386. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za 2020 r.
  Wyświetleń: 248
 387. Przeatrg na zadanie pn. Dostawa oleju opałowego do Placówek Oświatowych Gminy Krasocin, budynków komunalnych Gminy Krasocin, kotłowni przy Urzędzie Gminy w Krasocinie i Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasocinie
  Wyświetleń: 247
 388. MPZP, SUiKZP
  Wyświetleń: 242
 389. Studium uwarunkowań zmiana nr 10
  Wyświetleń: 238
 390. A 773
  Wyświetleń: 237
 391. Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Krasocin do szkół specjalnych oraz ośrodków rehabilitacyjno- edukacyjno- wychowawczych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w okresie od 16.08.2021 r. do 31.08.2022 r.
  Wyświetleń: 237
 392. Działalność pożytku publicznego i inicjatywa lokalna
  Wyświetleń: 237
 393. Uchwały XL Sesji Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 234
 394. Uchwały XXXVII Sesji Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 234
 395. A 778
  Wyświetleń: 232
 396. Uchwały XXXIX Sesji Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 232
 397. Lista odmian zalecanych na rok 2021 dla województwa świętokrzyskiego.
  Wyświetleń: 230
 398. A 775
  Wyświetleń: 229
 399. MAPY
  Wyświetleń: 229
 400. A 774
  Wyświetleń: 223
 401. A 783
  Wyświetleń: 223
 402. B 757
  Wyświetleń: 223
 403. Przetarg na zadanie pn. Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont budynku po byłej strażnicy OSP Krasocin w celu prowadzenia działalności kulturalnej
  Wyświetleń: 222
 404. Uchwały XXXVI Sesji Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 222
 405. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 220
 406. B 759
  Wyświetleń: 219
 407. Podpisanie umowy w sprawie „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Łopuszno, Krasocin i Słupia Konecka do roku 2030”
  Wyświetleń: 219
 408. OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Krasocin w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 218
 409. Budżet 2021r.
  Wyświetleń: 216
 410. A 776
  Wyświetleń: 215
 411. Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Oleszno
  Wyświetleń: 215
 412. B 787
  Wyświetleń: 214
 413. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 214
 414. B 782
  Wyświetleń: 213
 415. OBWIESZCZENIE ŚWKZ
  Wyświetleń: 213
 416. Uchwały XXXVIII Sesji Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 213
 417. B 758
  Wyświetleń: 212
 418. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 211
 419. XXXVI Sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 209
 420. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Budowa miasteczka ruchu drogowego w msc. Lipie
  Wyświetleń: 208
 421. A 781
  Wyświetleń: 207
 422. Wzory deklaracji
  Wyświetleń: 207
 423. B 786
  Wyświetleń: 206
 424. E 2
  Wyświetleń: 206
 425. B 780
  Wyświetleń: 204
 426. Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Krasocin za II kwartał 2021 rok
  Wyświetleń: 203
 427. Uchwały XLII Sesji Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 203
 428. XXXV Sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 203
 429. XXXII Sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 202
 430. A 780
  Wyświetleń: 201
 431. INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENYCJNYM NABORZE KANDYTATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
  Wyświetleń: 201
 432. C1
  Wyświetleń: 200
 433. Posiedzenie Komisji w dniu 22 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 200
 434. XXXIII Sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 199
 435. B 781
  Wyświetleń: 198
 436. Posiedzenie Komisji w dniu 17 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 198
 437. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 198
 438. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa ul. Zielone Wzgórze, ul. Podgórskiej, ul. Św. Wojciecha, ul. Północnej i ul. Spacerowej w Olesznie
  Wyświetleń: 198
 439. Akcja „Zielony Rekord”
  Wyświetleń: 197
 440. B 783
  Wyświetleń: 197
 441. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Dostawa wyposażenia do gminnego żłobka w Krasocinie
  Wyświetleń: 197
 442. A 779
  Wyświetleń: 194
 443. A 782
  Wyświetleń: 192
 444. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 192
 445. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 192
 446. Uchwały XLI Sesji Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 192
 447. Wykaz za 2022
  Wyświetleń: 191
 448. Aktualizacja planu zamówienń publicznych 2020r.
  Wyświetleń: 190
 449. Plan postępowań Gmina Krasocin 2022
  Wyświetleń: 190
 450. Posiedzenie Komisji w dniu 23 luty 2021 r.
  Wyświetleń: 190
 451. XXXIV Sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 190
 452. B 785
  Wyświetleń: 189
 453. B 788
  Wyświetleń: 186
 454. Posiedzenie Komisji w dniu 19 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 186
 455. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 186
 456. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej „ którym w zakresie podatków łub opiat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozlożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.
  Wyświetleń: 185
 457. B 784
  Wyświetleń: 183
 458. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 183
 459. Ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)
  Wyświetleń: 183
 460. Posiedzenie Komisji w dniu 12 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 181
 461. XXXVII Sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 181
 462. B 789
  Wyświetleń: 180
 463. Decyzja
  Wyświetleń: 180
 464. Ogłoszenie o zmianie umowy na zadanie pn. BUDOWA SIECI KANALIZACJNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIDNO
  Wyświetleń: 179
 465. XL Sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 179
 466. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 178
 467. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 178
 468. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 177
 469. Posiedzenie Komisji w dniu 27 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 177
 470. A 785
  Wyświetleń: 176
 471. Informacja o ogłoszonym przetargu
  Wyświetleń: 176
 472. Informacja o ogłoszonym przetargu
  Wyświetleń: 174
 473. Posiedzenie Komisji w dniu 16 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 174
 474. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 174
 475. Zaproszenie do składania ofert - organizacja ochrony, pomocy medycznej i toalet
  Wyświetleń: 174
 476. Budżet 2020r.
  Wyświetleń: 173
 477. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 171
 478. Posiedzenie Komisji w dniu 2 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 171
 479. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 170
 480. XXXIX Sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 170
 481. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Wyświetleń: 169
 482. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 168
 483. XXXVIII Sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 167
 484. A 787
  Wyświetleń: 165
 485. A 786
  Wyświetleń: 164
 486. B 792
  Wyświetleń: 164
 487. Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 163
 488. F1
  Wyświetleń: 162
 489. Obwieszczenia o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego.
  Wyświetleń: 162
 490. ROZPORZĄDZENIE NR 6/2021 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 5/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków
  Wyświetleń: 161
 491. WYPŁACENIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO REKOMPENSUJĄCEGO UTRACONE WYNAGRODZENIE LUB DOCHÓD
  Wyświetleń: 159
 492. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 159
 493. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 158
 494. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 157
 495. Posiedzenie Komisji w dniu 8 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 157
 496. Zaproszenie do składania ofert - segment konsumpcyjny, rozrywkowy
  Wyświetleń: 157
 497. Wycinka drzew
  Wyświetleń: 156
 498. Posiedzenie Komisji w dniu 2 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 155
 499. B 790
  Wyświetleń: 154
 500. Informacja
  Wyświetleń: 154
 501. Posiedzenie Komisji w dniu 22 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 154
 502. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
  Wyświetleń: 154
 503. Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 153
 504. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 153
 505. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 152
 506. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 152
 507. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 152
 508. Posiedzenie Komisji w dniu 13 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 151
 509. B 791
  Wyświetleń: 150
 510. Uwagi do studium uwarunkowań
  Wyświetleń: 150
 511. WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 150
 512. INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI
  Wyświetleń: 149
 513. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 149
 514. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 147
 515. B 793
  Wyświetleń: 146
 516. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 146
 517. Posiedzenie Komisji w dniu 27 września 2021 r.
  Wyświetleń: 146
 518. Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Krasocin za III kwartał 2021 rok.
  Wyświetleń: 145
 519. Posiedzenie Komisji w dniu 20 października 2021 r.
  Wyświetleń: 145
 520. Posiedzenie Komisji w dniu 22 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 145
 521. Raport o oddziaływaniu na środowisko
  Wyświetleń: 145
 522. Uchwały XLIII Sesji Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 145
 523. Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 144
 524. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 144
 525. Zwrot podatku akcyzowego w 2021r
  Wyświetleń: 144
 526. Informacja
  Wyświetleń: 143
 527. Informacja o wynikach przetargu na zbycie nieruchomości z dnia 07.02.2022 r.
  Wyświetleń: 143
 528. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 143
 529. Przetarg na zadanie pn. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krasocin /zaprojektuj i wybuduj/
  Wyświetleń: 143
 530. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
  Wyświetleń: 143
 531. Zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 143
 532. A 789
  Wyświetleń: 142
 533. A 788
  Wyświetleń: 137
 534. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 135
 535. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 135
 536. XLI Sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 135
 537. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 134
 538. Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 133
 539. Posiedzenie Komisji w dniu 25 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 133
 540. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 131
 541. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 131
 542. Ogłoszenie naboru kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasocinie
  Wyświetleń: 130
 543. Posiedzenie Komisji w dniu 16 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 130
 544. XLII Sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 130
 545. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 129
 546. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 129
 547. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
  Wyświetleń: 129
 548. Posiedzenie Komisji w dniu 21 września 2021 r.
  Wyświetleń: 129
 549. Posiedzenie Komisji w dniu 26 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 129
 550. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 128
 551. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 127
 552. Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Wyświetleń: 126
 553. Posiedzenie Komisji w dniu 20 października 2021 r.
  Wyświetleń: 126
 554. OBWIESZCZENIE ŚWKZ
  Wyświetleń: 125
 555. PLIKI
  Wyświetleń: 125
 556. Posiedzenie Komisji w dniu 9 września 2021 r.
  Wyświetleń: 125
 557. Informacja o wynikach przetargu na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 124
 558. Posiedzenie Komisji w dniu 17 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 124
 559. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 123
 560. Posiedzenie Komisji w dniu 12 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 120
 561. Obwieszczenie z dnia 19.11.2021 r.
  Wyświetleń: 119
 562. OGŁOSZENIE O PRZYJĘCIU DOKUMENTU WYMAGAJĄCEGO UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA
  Wyświetleń: 119
 563. Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 116
 564. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 116
 565. Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 115
 566. B 794
  Wyświetleń: 114
 567. DECYZJA WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
  Wyświetleń: 113
 568. A 791
  Wyświetleń: 112
 569. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 111
 570. Informacja Wójta Gminy Krasocin o prowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 110
 571. Uchwały XLIV Sesji Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 110
 572. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 109
 573. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 109
 574. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 109
 575. Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 109
 576. XLIII Sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 108
 577. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 107
 578. A 790
  Wyświetleń: 106
 579. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 106
 580. Informacja Wójta Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 105
 581. Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania
  Wyświetleń: 105
 582. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Kultura, Sztuka, Ochrona Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Wyświetleń: 103
 583. Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji
  Wyświetleń: 101
 584. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 98
 585. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 98
 586. OGŁOSZENIE O PRZYJĘCIU DOKUMENTU WYMAGAJĄCEGO UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA
  Wyświetleń: 98
 587. Posiedzenie Komisji w dniu 13 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 98
 588. Posiedzenie Komisji w dniu 29 listopada 2021r.
  Wyświetleń: 98
 589. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Dostawa agregatu prądotwórczego mobilnego napędzanego silnikiem wysokoprężnym
  Wyświetleń: 97
 590. Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji
  Wyświetleń: 97
 591. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 96
 592. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 96
 593. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 96
 594. „Zakup i nasadzenie 38 szt. drzew z gat. grab pospolity Carpinus betulus 'Fastigiata' na działce o nr ew. 496/3”
  Wyświetleń: 95
 595. A 792
  Wyświetleń: 95
 596. Posiedzenie Komisji w dniu 7 marca 2022r.
  Wyświetleń: 95
 597. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 95
 598. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
  Wyświetleń: 95
 599. Decyzja Starosty Powiatowego
  Wyświetleń: 93
 600. Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 93
 601. Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 93
 602. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 93
 603. Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 22.12.2021 r.
  Wyświetleń: 93
 604. Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Wyświetleń: 93
 605. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krasocin na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku.
  Wyświetleń: 93
 606. Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 92
 607. Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 91
 608. B 795
  Wyświetleń: 90
 609. Decyzja Starosty Powiatowego
  Wyświetleń: 90
 610. B 796
  Wyświetleń: 89
 611. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 89
 612. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 89
 613. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 88
 614. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 87
 615. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 86
 616. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 85
 617. Ogłoszenie konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora: Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie i Zespołu Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Piłeckiego w Krasocinie
  Wyświetleń: 85
 618. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Zajęcia wokalno-umuzykalniające dla Koła Gospodyń Wiejskich w Występach"
  Wyświetleń: 85
 619. Zawiadomienie - Obwieszczenie
  Wyświetleń: 84
 620. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krasocin na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku
  Wyświetleń: 80
 621. Wójt Gminy Krasocin ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku i zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 prowadzące działalność pożytku publicznego do składania ofer
  Wyświetleń: 80
 622. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Budowa miasteczka ruchu drogowego w msc. Lipie
  Wyświetleń: 77
 623. XLIV Sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 75
 624. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 74
 625. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 74
 626. Rozporządzenie nr 3-2022 wojewody świętokrzyskiego z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie nr 2-2022 Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa świętokrzyskiego.
  Wyświetleń: 73
 627. 2021 - Sprawozdania Finansowe Urzędu Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 72
 628. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 71
 629. Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Krasocin za IV kwartał 2021 rok.
  Wyświetleń: 71
 630. DIAGNOZA STRATEGICZNA DLA GMINY KRASOCIN, GMINY ŁOPUSZNO, GMINY SŁUPIA KONECKA
  Wyświetleń: 70
 631. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie ewidencyjnym Krasocin
  Wyświetleń: 70
 632. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 70
 633. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 67
 634. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 67
 635. Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 67
 636. Obwieszczenie z dnia 09 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 66
 637. uchwała 338
  Wyświetleń: 66
 638. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 65
 639. B 798
  Wyświetleń: 61
 640. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 60
 641. B 797
  Wyświetleń: 59
 642. Raport o stanie Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 59
 643. OGŁOSZENIE O PRZYJĘCIU DOKUMENTU WYMAGAJĄCEGO UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA
  Wyświetleń: 57
 644. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 56
 645. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 56
 646. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 53
 647. Posiedzenie Komisji w dniu 16 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 53
 648. ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 53
 649. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 52
 650. Informacja Wójta Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 51
 651. ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 51
 652. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN
  Wyświetleń: 49
 653. A 794
  Wyświetleń: 44
 654. Raport o stanie Gminy za 2021 r.
  Wyświetleń: 44
 655. INFORMACJA
  Wyświetleń: 43
 656. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
  Wyświetleń: 43
 657. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 42
 658. A 793
  Wyświetleń: 41
 659. Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 40
 660. Posiedzenie Komisji w dniu 20 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 40
 661. F2
  Wyświetleń: 38
 662. C2
  Wyświetleń: 35
 663. A 795
  Wyświetleń: 33
 664. A 796
  Wyświetleń: 32
 665. B 799
  Wyświetleń: 32
 666. Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 31
 667. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 31
 668. Posiedzenie Komisji w dniu 4 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 31
 669. XLV Sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 29
 670. Budżet 2022r.
  Wyświetleń: 27
 671. Oświadczenia majątkowe za rok 2021 - Wójta, z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta.
  Wyświetleń: 27
 672. 2022r.
  Wyświetleń: 26
 673. F3
  Wyświetleń: 26
 674. Sprawozdania budżetowe 2022
  Wyświetleń: 25
 675. Uchwały XLV Sesji Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 25
 676. B 800
  Wyświetleń: 24
 677. C3
  Wyświetleń: 24
 678. A 797
  Wyświetleń: 23
 679. B 801
  Wyświetleń: 22
 680. B 803
  Wyświetleń: 22
 681. A 796
  Wyświetleń: 21
 682. Uchwała Nr 118-2021 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 września 2021 roku
  Wyświetleń: 20
 683. Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krasocin kadencji 2018-2023 za rok 2021.
  Wyświetleń: 19
 684. Zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 19
 685. Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Krasocin za I kwartal 2022 rok
  Wyświetleń: 18
 686. Posiedzenie Komisji w dniu 16 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 18
 687. B 802
  Wyświetleń: 17
 688. Przebudowa dróg w miejscowości Mieczyn, Ludynia, Zabrody i remont drogi Nr 335002T Czostków-Gruszczyn - trub podstawowy bez negocjacji
  Wyświetleń: 14
 689. Ogłoszenie o modyfikacjach dotyczy zadania pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 10
 690. Art 2
  Wyświetleń: 7
 691. Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego
  Wyświetleń: 7
 692. Posiedzenie Komisji w dniu 23 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 7
 693. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 7
 694. A 798
  Wyświetleń: 5
 695. A799
  Wyświetleń: 5
 696. Art 1
  Wyświetleń: 5
 697. Art 3
  Wyświetleń: 5
 698. B 804
  Wyświetleń: 4
 699. XLVI sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 4
 700. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2021 rok
  Wyświetleń: 2
 701. Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2
 702. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1
Wersja XML