Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
112649623117581323616993113811109216015141431222412884462
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00752149542261262032337336
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000016227
 1. Informacje o gminie
  Wyświetleń: 10479
 2. Ogłoszenia i komunikaty
  Wyświetleń: 4583
 3. Harmonogram wywozu odpadów
  Wyświetleń: 4171
 4. Ogłoszenia o naborach
  Wyświetleń: 3100
 5. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 3009
 6. Postępowania powyżej 130 tyś złotych
  Wyświetleń: 2962
 7. Postępowania do 130 tyś. złotych
  Wyświetleń: 2455
 8. Plany postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
  Wyświetleń: 1813
 9. Uchwały Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 1778
 10. Archiwum
  Wyświetleń: 1630
 11. Zarządzenia Wójta Gminy Krasocin 2020 r.
  Wyświetleń: 1485
 12. Wykaz Sołtysów Sołectw Gminy Krasocin kadencji 2019-2024
  Wyświetleń: 1391
 13. Budownictwo
  Wyświetleń: 1322
 14. Zarządzenia Wójta Gminy Krasocin 2021 r.
  Wyświetleń: 1273
 15. Przetargi - Nieruchomości
  Wyświetleń: 1230
 16. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 1150
 17. Oświadczenia majątkowe kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1144
 18. Rolnictwo i Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 1116
 19. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 1043
 20. Wydział Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 1031
 21. Dowody Osobiste
  Wyświetleń: 1028
 22. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 1010
 23. Ewidencja Ludności
  Wyświetleń: 1007
 24. Archiwum Sesji Rady Gminy Krasocin kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 997
 25. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 997
 26. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 981
 27. Działalność Gospodarcza
  Wyświetleń: 838
 28. Wójt Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 837
 29. Statut
  Wyświetleń: 831
 30. Podatki
  Wyświetleń: 813
 31. Działalność pożytku publicznego i inicjatywa lokalna
  Wyświetleń: 783
 32. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 737
 33. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 734
 34. Zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej
  Wyświetleń: 727
 35. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy opiekunka w żłobku
  Wyświetleń: 716
 36. Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
  Wyświetleń: 704
 37. Oświata
  Wyświetleń: 700
 38. Z-ca Wójta, Sekretarz Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 700
 39. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 690
 40. Ochrona środowiska komunikaty i ogłoszenia
  Wyświetleń: 685
 41. Platforma zakupowa
  Wyświetleń: 682
 42. Wykaz Jednostek Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 671
 43. Transmisje Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 664
 44. Oświadczenia majątkowe za rok 2019 - Wójta, z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta.
  Wyświetleń: 639
 45. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 636
 46. Zarządzenie Nr 17_20 Wójta Gminy Krasocin z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Krasocinie
  Wyświetleń: 634
 47. Skarbnik Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 617
 48. Sesje kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 592
 49. Platforma zakupowa
  Wyświetleń: 571
 50. Rewitalizacja
  Wyświetleń: 562
 51. USC
  Wyświetleń: 525
 52. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 524
 53. Strategie rozwoju
  Wyświetleń: 518
 54. Protokoły z głosowania kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 506
 55. Budżet 2020 r.
  Wyświetleń: 505
 56. Protokoły z Sesji Rady Gminy Krasocin kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 496
 57. Petycje
  Wyświetleń: 491
 58. Rachunki bankowe
  Wyświetleń: 491
 59. Narodowy Spis Powszechny 2021
  Wyświetleń: 488
 60. Informacja odnośnie planowanego zatrudnienia osoby sprzątającej w żłobku
  Wyświetleń: 481
 61. Terminy wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 480
 62. Informacja odnośnie planowanego zatrudnienia 2 osób na stanowiska: kucharz/ka, pomoc kuchenna / intendent/ka w żłobku
  Wyświetleń: 478
 63. Powszechny Spis Rolny
  Wyświetleń: 476
 64. Sprawozdania Finansowe Urzędu Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 474
 65. EPUAP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 468
 66. Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 465
 67. Pobierz programy
  Wyświetleń: 449
 68. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielny referent ds. płac w Centrum Usług Wspólnych w Krasocinie
  Wyświetleń: 447
 69. Ogłoszenia o naborach 2020
  Wyświetleń: 443
 70. Ochrona środowiska - programy
  Wyświetleń: 441
 71. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 434
 72. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  Wyświetleń: 431
 73. Pomoc publiczna, ulgi, odroczenia, umorzenia
  Wyświetleń: 428
 74. Uchwały XXVIII Sesji rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 426
 75. Oświadczenia majątkowe za rok 2019 - Radnych Gminy Krasocin kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 424
 76. Wójt Gminy Krasocin ogłasza konkurs na kierownicze stanowisko urzędnicze: Dyrektora Żłobka "Wesoły Wiatraczek" w Krasocinie
  Wyświetleń: 424
 77. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 422
 78. Sprawozdania Finansowe
  Wyświetleń: 412
 79. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 402
 80. Ogłoszenia o naborach 2020 - rozstrzygnięte
  Wyświetleń: 401
 81. Usuwanie drzew lub krzewów z nieruchomości
  Wyświetleń: 393
 82. Kwartalne wykonanie budżetu za 2020 r.
  Wyświetleń: 391
 83. Wykonanie budżetu za 2019 r
  Wyświetleń: 390
 84. Raport o stanie Gminy
  Wyświetleń: 386
 85. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Świdno
  Wyświetleń: 384
 86. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 383
 87. Jednostki podległe
  Wyświetleń: 380
 88. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 380
 89. Plany postępowań 2021
  Wyświetleń: 380
 90. Zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 375
 91. Uchwały XXVII Sesji Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 372
 92. Zarządzenia Wójta Gminy Krasocin 2019 r.
  Wyświetleń: 366
 93. Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 351
 94. Plan postepowania o udzielenie zamówień na rok 2021 CUW
  Wyświetleń: 346
 95. Uchwały XXIX Sesji rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 344
 96. Dowody osobiste
  Wyświetleń: 341
 97. II etap konkursu na stanowisko :Opiekun w żłobku
  Wyświetleń: 341
 98. Wniosek wraz z załącznikami o wykonanie praw polegających na odbiorze, transporcie oraz unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krasocin
  Wyświetleń: 336
 99. Wykaz za 2020r.
  Wyświetleń: 335
 100. Konkurs na stanowisko dyrektora ZPO Oleszno
  Wyświetleń: 331
 101. Zarządzenia Wójta Gminy Krasocin 2018r.
  Wyświetleń: 330
 102. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Urzędu Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 329
 103. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 328
 104. Wniosek o uznanie za pomnik przyrodu
  Wyświetleń: 326
 105. Składy osobowe komisji stałych Rady Gminy Krasocin kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 321
 106. Wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego i ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin
  Wyświetleń: 319
 107. Raporty Firmy Wywozowej
  Wyświetleń: 318
 108. Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Krasocin w zakresie:
  Wyświetleń: 315
 109. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 305
 110. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Modernizacja infrastruktury sieci informatycznej oraz instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 305
 111. Uchwały XXIII Sesji Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 305
 112. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego
  Wyświetleń: 300
 113. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych o uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z kartą informacyjną
  Wyświetleń: 298
 114. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 297
 115. Zaświadczenie potwierdzającego położenie działki na obszarze Natura 2000
  Wyświetleń: 296
 116. Uchwały XXIV Sesji rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 295
 117. Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
  Wyświetleń: 294
 118. Oświadczenia majątkowe Radnych za 2019r. (Korekta)
  Wyświetleń: 294
 119. II etap konkursu na stanowisko :Pielęgniarka w żłobku
  Wyświetleń: 292
 120. Wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności
  Wyświetleń: 289
 121. Wzory deklaracji - podatek rolny
  Wyświetleń: 289
 122. Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Krasocin za 2020 rok.
  Wyświetleń: 288
 123. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego jednostek podległych
  Wyświetleń: 288
 124. Uchwały XXXI Sesji rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 287
 125. Zezwolenia jednorazowe
  Wyświetleń: 287
 126. Uchwały XXVI Sesji rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 285
 127. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 282
 128. Komisje kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 279
 129. Uchwały XXX Sesji Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 279
 130. Formularz zwrotu/odbioru odpadów
  Wyświetleń: 278
 131. Uchwały XXV Sesji rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 278
 132. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 276
 133. Zgłoszenie pobytu stałego
  Wyświetleń: 275
 134. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy pielęgniarka
  Wyświetleń: 273
 135. Sprzedaż detaliczna - sklepy
  Wyświetleń: 270
 136. Sprzedaż gastronomiczna
  Wyświetleń: 270
 137. WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
  Wyświetleń: 269
 138. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 268
 139. Uzgodnienie lokalizacji obiektów i urządzeń w pasie drogowym
  Wyświetleń: 268
 140. U C  H W A Ł A    Nr  VI/29/03
  Wyświetleń: 264
 141. Wzory deklaracji - podatek leśny
  Wyświetleń: 264
 142. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Budowa dwóch wiat wolnostojących dz. ew. 678/2 w Krasocinie
  Wyświetleń: 263
 143. Rozgraniczenie nieruchomości
  Wyświetleń: 260
 144. Wzory deklaracji - podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 260
 145. Zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych
  Wyświetleń: 260
 146. Procedura ubiegania się o odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne
  Wyświetleń: 258
 147. Wydawanie postanowień prostujących błędy i oczywiste omyłki pisarskie w akcie własności ziemi
  Wyświetleń: 258
 148. ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 254
 149. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 253
 150. Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu (nie posiadaniu) gospodarstwa rolnego
  Wyświetleń: 253
 151. Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
  Wyświetleń: 252
 152. Kwartalne wykonanie budżetu za 2021 r.
  Wyświetleń: 252
 153. Licencja na przewóz osób taksówką
  Wyświetleń: 251
 154. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 251
 155. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 249
 156. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Dostawa wyposażenia do gminnego żłobka w Krasocinie
  Wyświetleń: 249
 157. Zaświadczenie o numerze porządkowym nieruchomości
  Wyświetleń: 249
 158. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Krasocin.
  Wyświetleń: 248
 159. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 245
 160. Wydanie zezwolenia na wykonywania regularnych specjalnych przewozów osób
  Wyświetleń: 245
 161. Wykaz za 2021r.
  Wyświetleń: 245
 162. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy
  Wyświetleń: 245
 163. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 245
 164. Klauzula Informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
  Wyświetleń: 243
 165. Zameldowanie na pobyt czasowy
  Wyświetleń: 243
 166. Aktualizacja planu postępowań 2020
  Wyświetleń: 241
 167. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 241
 168. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego
  Wyświetleń: 241
 169. Wydanie zaświadczeń nadających klauzulę ostateczności dla aktów własności ziemi
  Wyświetleń: 239
 170. Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych, regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
  Wyświetleń: 239
 171. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego
  Wyświetleń: 239
 172. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  Wyświetleń: 238
 173. Wydanie zezwolenia na zajęcie terenu pasa drogowego
  Wyświetleń: 238
 174. Informacja dla przedsiębiorców
  Wyświetleń: 236
 175. „Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę”
  Wyświetleń: 235
 176. Wygaszenie zezwolenia na regularny specjalny przewóz osób
  Wyświetleń: 234
 177. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym
  Wyświetleń: 231
 178. Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 231
 179. XXIII Sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 230
 180. Zmiana zezwolenia na regularny specjalny przewóz osób
  Wyświetleń: 230
 181. Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie pn. Dostawa wyposażenia do gminnego żłobka w Krasocinie
  Wyświetleń: 229
 182. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 228
 183. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 228
 184. Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego lub czasowego
  Wyświetleń: 228
 185. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY KRASOCIN
  Wyświetleń: 227
 186. Strategia Rozwoju Gminy Krasocin na lata 2014-2021
  Wyświetleń: 227
 187. Wzory deklaracji - podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 226
 188. Zmiana zezwolenia na regularny przewóz osób
  Wyświetleń: 226
 189. Protokół z otwarcia ofert na zadanie pn. Dostawa wyposażenia do gminnego żłobka w Krasocinie
  Wyświetleń: 225
 190. Wygaszenie zezwolenia regularny przewóz osób
  Wyświetleń: 221
 191. Informacja
  Wyświetleń: 220
 192. Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką
  Wyświetleń: 219
 193. XXVII sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 218
 194. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 217
 195. Gminny program rewitalizacji dla Gminy Krasocin na lata 2016 - 2021
  Wyświetleń: 216
 196. Trwa Powszechny Spis Rolny
  Wyświetleń: 216
 197. Rada Gminy
  Wyświetleń: 215
 198. Dlaczego warto wybrać samospis, czyli spisać się samodzielnie przez Internet?
  Wyświetleń: 213
 199. Nadawanie nr PESEL na podstawie odrębnych przepisów
  Wyświetleń: 212
 200. XXVI Sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 210
 201. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 209
 202. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 208
 203. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 207
 204. Uchwały XXXII Sesji Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 205
 205. Wyjaśnienia do przetargu na zadanie pn. Dostawa wyposażenia do gminnego żłobka w Krasocinie
  Wyświetleń: 205
 206. Inwestycje
  Wyświetleń: 204
 207. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za 2019 r.
  Wyświetleń: 204
 208. Wniosek o potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy, o której mowa w art. 28 ust. 4 pkt 1 lub art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
  Wyświetleń: 203
 209. Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Wyświetleń: 201
 210. Dostawa produktów spożywczych w ramach projektu „Utworzenie publicznego żłobka w Krasocinie”
  Wyświetleń: 200
 211. Odwołanie XXVII sesji Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 200
 212. PETYCJA do tutejszej Rady Gminy o opinię ws przeprowadzenia REFERENDUM LUDOWEGO
  Wyświetleń: 200
 213. Samorządowe Centrum Oświaty
  Wyświetleń: 199
 214. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 199
 215. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 198
 216. Program usuwania azbestu na lata 2012 - 2032
  Wyświetleń: 198
 217. XXVIII Sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 197
 218. Zakład Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 196
 219. Gminny Ośrodek Pomocy Publicznej
  Wyświetleń: 195
 220. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 195
 221. Powszechny Spis Rolny 2020 r.
  Wyświetleń: 195
 222. Wyjaśnienia z dnia 04.01.2020r. do przetargu na zadanie pn. Dostawa wyposażenia do gminnego żłobka w Krasocinie
  Wyświetleń: 195
 223. XXVII sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 195
 224. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 192
 225. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 191
 226. Informacja o wydanej decyzji
  Wyświetleń: 189
 227. Ogłoszenie o konkursie
  Wyświetleń: 189
 228. WYKAZ
  Wyświetleń: 189
 229. Informacja
  Wyświetleń: 188
 230. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 188
 231. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Ostrów i msc. Wielkopole wraz z połączeniem z siecią kanalizacyjną w msc. Nowy Dwór
  Wyświetleń: 187
 232. Loteria Powszechnego Spisu Rolnego 2020
  Wyświetleń: 187
 233. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 187
 234. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 186
 235. PODATNICY GMINY KRASOCIN PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
  Wyświetleń: 186
 236. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 185
 237. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 185
 238. Rejestr instytucji kultury gminy Krasocin
  Wyświetleń: 185
 239. Obwieszczenie o wydanej w dniu 27.08.2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa fermy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach ewid. nr 382 i 383, obręb Skorków, gmina Krasocin
  Wyświetleń: 184
 240. RODO - INFORMACJA
  Wyświetleń: 184
 241. Harmonogram wywozu odpadów
  Wyświetleń: 183
 242. Informacja o wydanej decyzji
  Wyświetleń: 183
 243. Uchwały XXXIII Sesji Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 183
 244. Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru pesel
  Wyświetleń: 183
 245. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 182
 246. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 181
 247. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
  Wyświetleń: 181
 248. Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krasocin kadencji 2018-2023 za rok 2020.
  Wyświetleń: 180
 249. Zapytanie ofertowe dla zadania Dostawa środków czystości w ramach projektu „Utworzenie publicznego żłobka w Krasocinie”
  Wyświetleń: 180
 250. Zawiadomienie - obwieszczenie
  Wyświetleń: 180
 251. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 179
 252. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 179
 253. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 179
 254. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont chodników przy blokach nr 14, 16, 18, 20, 22 i 24 w miejscowości Bukowa
  Wyświetleń: 179
 255. zawiadomienie
  Wyświetleń: 179
 256. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 178
 257. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 178
 258. Informacja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
  Wyświetleń: 177
 259. Ogłoszenie o zmianie umowy na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Wola Świdzińska wraz z połączeniem, zlewnia Oleszno - etap IV
  Wyświetleń: 177
 260. Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego
  Wyświetleń: 176
 261. Ogłoszenie o wykonaniu umowy na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gruszczyn
  Wyświetleń: 176
 262. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 175
 263. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 175
 264. Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 175
 265. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 174
 266. XXX sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 173
 267. Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP
  Wyświetleń: 173
 268. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 172
 269. Obwieszczenie wójta Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 172
 270. Zawiadomienie - obwieszczenie
  Wyświetleń: 172
 271. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę RP
  Wyświetleń: 170
 272. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 168
 273. XXIX sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 168
 274. Wpis do rejestru wyborców
  Wyświetleń: 167
 275. Dostawa środków czystości w ramach projektu „Utworzenie publicznego żłobka w Krasocinie”
  Wyświetleń: 166
 276. Przetarg na zadanie pn.Przebudowa dróg w miejscowości Mieczyn i Ludynia oraz remont drogi w miejscowości Zabrody
  Wyświetleń: 166
 277. Przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 166
 278. Zwrot podatku akcyzowego w 2021 r.
  Wyświetleń: 166
 279. OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU OSOBOWEGO
  Wyświetleń: 165
 280. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 162
 281. Przetarg na zadanie pn. Budowa świetlicy w msc. Czostków
  Wyświetleń: 162
 282. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 159
 283. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Krasocin w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  Wyświetleń: 159
 284. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miescowości Krasocin, Stojewsko
  Wyświetleń: 159
 285. Zawiadomienie - obwieszczenie
  Wyświetleń: 159
 286. A755
  Wyświetleń: 158
 287. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 158
 288. Przetarg ustny nieograniczony
  Wyświetleń: 158
 289. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Remont mieszkania w budynku komunalnym przy ul. 1 Maja 8/2 w ramach pomocy dla repatriantów
  Wyświetleń: 158
 290. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 156
 291. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 156
 292. Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  Wyświetleń: 156
 293. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 155
 294. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 155
 295. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Krasocin w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
  Wyświetleń: 155
 296. A754
  Wyświetleń: 154
 297. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Urząd Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 154
 298. A 767
  Wyświetleń: 152
 299. B742
  Wyświetleń: 151
 300. Sprawozdania budżetowe
  Wyświetleń: 151
 301. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 151
 302. B743
  Wyświetleń: 150
 303. B748
  Wyświetleń: 150
 304. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 150
 305. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krasocin z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Krasocin za I kwartał 2021 rok.
  Wyświetleń: 150
 306. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 150
 307. A756
  Wyświetleń: 149
 308. A757
  Wyświetleń: 149
 309. A764
  Wyświetleń: 149
 310. B740
  Wyświetleń: 149
 311. B741
  Wyświetleń: 149
 312. XXXI Sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 149
 313. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 148
 314. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 148
 315. A759
  Wyświetleń: 147
 316. A763
  Wyświetleń: 147
 317. B745
  Wyświetleń: 147
 318. B746
  Wyświetleń: 147
 319. A 766
  Wyświetleń: 146
 320. A760
  Wyświetleń: 146
 321. A761
  Wyświetleń: 146
 322. A762
  Wyświetleń: 146
 323. B 751
  Wyświetleń: 146
 324. B747
  Wyświetleń: 146
 325. B749
  Wyświetleń: 146
 326. Dostawa artykułów plastycznych, papierniczych i pomocy do prowadzenia zajęć w ramach projektu „Utworzenie publicznego żłobka w Krasocinie”
  Wyświetleń: 146
 327. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 146
 328. Rusza Powszechny Spis Rolny
  Wyświetleń: 146
 329. Sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 146
 330. B 750
  Wyświetleń: 145
 331. B744
  Wyświetleń: 145
 332. A 765
  Wyświetleń: 144
 333. Informacje teleadresowe
  Wyświetleń: 144
 334. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Gminy Krasocin w 2020 r.
  Wyświetleń: 144
 335. OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Krasocin w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 143
 336. A758
  Wyświetleń: 142
 337. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 141
 338. Działalność pożytku publicznego i inicjatywa lokalna
  Wyświetleń: 140
 339. INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENYCJNYM NABORZE KANDYTATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
  Wyświetleń: 140
 340. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 139
 341. Obwieszczenie z dnia 23.02.2021r. 
  Wyświetleń: 139
 342. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-5/2021
  Wyświetleń: 138
 343. A 769
  Wyświetleń: 136
 344. Kwalifikacja Wojskowa w 2021 roku
  Wyświetleń: 136
 345. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 136
 346. Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 136
 347. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 135
 348. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 917 w Krasocinie (staw)
  Wyświetleń: 135
 349. A 768
  Wyświetleń: 134
 350. B 752
  Wyświetleń: 134
 351. Informacja
  Wyświetleń: 134
 352. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego GZOZ
  Wyświetleń: 134
 353. Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Oleszno
  Wyświetleń: 133
 354. B 755
  Wyświetleń: 132
 355. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 132
 356. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 132
 357. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Dostawa wyposażenia do gminnego żłobka w Krasocinie
  Wyświetleń: 132
 358. MPZP, SUiKZP
  Wyświetleń: 131
 359. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 131
 360. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 130
 361. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 130
 362. B 753
  Wyświetleń: 129
 363. B 754
  Wyświetleń: 129
 364. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego SCO/CUW
  Wyświetleń: 129
 365. Lista odmian zalecanych na rok 2021 dla województwa świętokrzyskiego.
  Wyświetleń: 126
 366. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 125
 367. Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Łopuszno, Krasocin i Słupia Konecka do roku 2030
  Wyświetleń: 125
 368. Wzory deklaracji
  Wyświetleń: 124
 369. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 124
 370. Aktualizacja planu zamówienń publicznych 2020r.
  Wyświetleń: 122
 371. OBWIESZCZENIE ŚWKZ
  Wyświetleń: 121
 372. Uchwały XXXIV Sesji Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 121
 373. Wykonanie budżetu za 2021r.
  Wyświetleń: 121
 374. "Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy krasocin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2021/2022."
  Wyświetleń: 118
 375. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2020 rok
  Wyświetleń: 118
 376. Akcja „Zielony Rekord”
  Wyświetleń: 117
 377. Uchwały XXXV Sesji Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 113
 378. A 772
  Wyświetleń: 110
 379. XXXII Sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 108
 380. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za 2020 r.
  Wyświetleń: 105
 381. B 756
  Wyświetleń: 103
 382. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 103
 383. A 771
  Wyświetleń: 102
 384. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 100
 385. A 770
  Wyświetleń: 99
 386. B 756
  Wyświetleń: 99
 387. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 99
 388. Posiedzenie Komisji w dniu 19 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 99
 389. Posiedzenie Komisji w dniu 12 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 98
 390. Posiedzenie Komisji w dniu 22 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 97
 391. Strategia rozwoju Gminy Krasocin na lata 2022-2030
  Wyświetleń: 95
 392. Posiedzenie Komisji w dniu 23 luty 2021 r.
  Wyświetleń: 94
 393. MAPY
  Wyświetleń: 93
 394. Posiedzenie Komisji w dniu 17 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 91
 395. Sprawozdania budżetowe 2021
  Wyświetleń: 91
 396. XXXIII Sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 91
 397. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 91
 398. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 90
 399. Zaproszenie do składania ofert - organizacja ochrony, pomocy medycznej i toalet
  Wyświetleń: 90
 400. ROZPORZĄDZENIE NR 6/2021 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 5/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków
  Wyświetleń: 89
 401. Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Krasocin do szkół specjalnych oraz ośrodków rehabilitacyjno- edukacyjno- wychowawczych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w okresie od 16.08.2021 r. do 31.08.2022 r.
  Wyświetleń: 88
 402. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Wyświetleń: 88
 403. Obwieszczenia o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego.
  Wyświetleń: 87
 404. Posiedzenie Komisji w dniu 16 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 85
 405. Przeatrg na zadanie pn. Dostawa oleju opałowego do Placówek Oświatowych Gminy Krasocin, budynków komunalnych Gminy Krasocin, kotłowni przy Urzędzie Gminy w Krasocinie i Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasocinie
  Wyświetleń: 85
 406. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 85
 407. Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 82
 408. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 82
 409. Posiedzenie Komisji w dniu 27 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 82
 410. Zaproszenie do składania ofert - segment konsumpcyjny, rozrywkowy
  Wyświetleń: 82
 411. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 81
 412. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 80
 413. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 79
 414. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 78
 415. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
  Wyświetleń: 78
 416. Podpisanie umowy w sprawie „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Łopuszno, Krasocin i Słupia Konecka do roku 2030”
  Wyświetleń: 76
 417. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 75
 418. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 74
 419. XXXIV Sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 74
 420. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 73
 421. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
  Wyświetleń: 72
 422. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 71
 423. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 70
 424. Raport o oddziaływaniu na środowisko
  Wyświetleń: 69
 425. Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 68
 426. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Krasocin
  Wyświetleń: 68
 427. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Budowa miasteczka ruchu drogowego w msc. Lipie
  Wyświetleń: 68
 428. Zwrot podatku akcyzowego w 2021r
  Wyświetleń: 68
 429. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 67
 430. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 67
 431. Posiedzenie Komisji w dniu 2 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 66
 432. Uchwały XXXVII Sesji Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 65
 433. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej „ którym w zakresie podatków łub opiat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozlożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.
  Wyświetleń: 65
 434. XXXVI Sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 65
 435. A 783
  Wyświetleń: 64
 436. Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 64
 437. Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Krasocin za II kwartał 2021 rok
  Wyświetleń: 63
 438. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 62
 439. XXXV Sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 62
 440. B 757
  Wyświetleń: 61
 441. Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Wyświetleń: 61
 442. Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)
  Wyświetleń: 61
 443. Zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 61
 444. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 59
 445. A 778
  Wyświetleń: 58
 446. A 773
  Wyświetleń: 57
 447. A 774
  Wyświetleń: 57
 448. A 775
  Wyświetleń: 57
 449. B 759
  Wyświetleń: 57
 450. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 55
 451. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 55
 452. A 776
  Wyświetleń: 54
 453. B 758
  Wyświetleń: 54
 454. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 51
 455. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krasocin za 2020 rok.
  Wyświetleń: 50
 456. C1
  Wyświetleń: 49
 457. Posiedzenie Komisji w dniu 16 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 49
 458. B 782
  Wyświetleń: 48
 459. Posiedzenie Komisji w dniu 12 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 48
 460. B 781
  Wyświetleń: 47
 461. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 47
 462. B 787
  Wyświetleń: 46
 463. E 1
  Wyświetleń: 46
 464. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
  Wyświetleń: 45
 465. F1
  Wyświetleń: 44
 466. Posiedzenie Komisji w dniu 25 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 44
 467. B 780
  Wyświetleń: 43
 468. C2
  Wyświetleń: 43
 469. A 781
  Wyświetleń: 42
 470. B 783
  Wyświetleń: 42
 471. B 786
  Wyświetleń: 42
 472. Ogłoszenie o wykonaniu umowy na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gruszczyn
  Wyświetleń: 42
 473. A 780
  Wyświetleń: 41
 474. F2
  Wyświetleń: 41
 475. A 779
  Wyświetleń: 40
 476. A 782
  Wyświetleń: 40
 477. Uchwały XXXVI Sesji Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 40
 478. B 785
  Wyświetleń: 38
 479. OBWIESZCZENIE ŚWKZ
  Wyświetleń: 38
 480. Posiedzenie Komisji w dniu 21 września 2021 r.
  Wyświetleń: 37
 481. B 784
  Wyświetleń: 36
 482. Uchwały XXXVIII Sesji Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 36
 483. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 35
 484. Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 35
 485. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 35
 486. Uchwały XXXIX Sesji Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 35
 487. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 33
 488. Posiedzenie Komisji w dniu 27 września 2021 r.
  Wyświetleń: 33
 489. Posiedzenie Komisji w dniu 9 września 2021 r.
  Wyświetleń: 33
 490. XXXVII Sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 33
 491. Informacja
  Wyświetleń: 31
 492. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Budowa miasteczka ruchu drogowego w msc. Lipie
  Wyświetleń: 29
 493. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 28
 494. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 27
 495. Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 26
 496. B 788
  Wyświetleń: 25
 497. B 789
  Wyświetleń: 25
 498. Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 25
 499. XXXVIII Sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 25
 500. DIAGNOZA STRATEGICZNA DLA GMINY KRASOCIN, GMINY ŁOPUSZNO, GMINY SŁUPIA KONECKA
  Wyświetleń: 20
 501. Posiedzenie Komisji w dniu 20 października 2021 r.
  Wyświetleń: 20
 502. Posiedzenie Komisji w dniu 20 października 2021 r.
  Wyświetleń: 20
 503. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 20
 504. Informacja Wójta Gminy Krasocin o prowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 19
 505. XXXIX Sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 19
 506. Posiedzenie Komisji w dniu 2 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 17
 507. XL Sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 17
 508. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 16
 509. OGŁOSZENIE O PRZYJĘCIU DOKUMENTU WYMAGAJĄCEGO UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA
  Wyświetleń: 16
 510. Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania
  Wyświetleń: 15
 511. A 785
  Wyświetleń: 13
 512. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 13
 513. PLIKI
  Wyświetleń: 12
 514. Decyzja
  Wyświetleń: 11
 515. Informacja Wójta Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 11
 516. Ogłoszenie o zmianie umowy na zadanie pn. BUDOWA SIECI KANALIZACJNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIDNO
  Wyświetleń: 10
 517. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 9
 518. OGŁOSZENIE O PRZYJĘCIU DOKUMENTU WYMAGAJĄCEGO UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA
  Wyświetleń: 9
 519. Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji
  Wyświetleń: 9
 520. E 2
  Wyświetleń: 7
 521. Posiedzenie Komisji w dniu 22 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 7
 522. Posiedzenie Komisji w dniu 8 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 7
 523. B 791
  Wyświetleń: 6
 524. B 790
  Wyświetleń: 5
 525. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 5
 526. Obwieszczenie z dnia 19.11.2021 r.
  Wyświetleń: 5
 527. WYPŁACENIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO REKOMPENSUJĄCEGO UTRACONE WYNAGRODZENIE LUB DOCHÓD
  Wyświetleń: 4
 528. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 3
 529. Sprawy wojskowe
  Wyświetleń: 3
Wersja XML