Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy

DOCzameldowanie_cudzoziemca_na_pobyt_staly_lub_czasowy.doc
PDFzgloszenie_pobytu_czasowego_2020.pdf
PDFZgloszenie_pobytu_stalego_2020.pdf
 

 
Wersja XML