Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych, regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Krasocin, Referat Spraw Obywatelskich, pok.nr 14, tel. 41 39 17 026, wew. 104

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o Transporcie Drogowym (Dz. U. z 2007 r, Nr 125, poz. 874 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U z 2007 Nr 235 poz. 1726 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.Kodeks Postępowania Administracyjnego, (Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13)

Wymagane dokumenty:

zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym

 • wniosek (do pobrania na dole strony);
 • kopię licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób;
 • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długośćlinii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami,kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów,zgodnie z rozkładem jazdy;
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;
 • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi;
 • zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach;
 • cennik;
 • wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy

zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym

 • wniosek (do pobrania na dole strony);
 • kopię licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób;
 • informację określającą grupę osób,która będzie uprawniona do korzystania z przewozu;
 • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy;
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;
 • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków innych niż zlokalizowanych przy drogach publicznych, ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi.

Termin załatwienia sprawy:

Zezwolenia wydawane są w ciągu 14 dni


Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Krasocin  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Opłaty:

 1. dla przewozu regularnego:
  do 1 roku – 100 zł.
  do 2 lat – 150 zł.
  do 3 lat – 200 zł.
  do 4 lat – 250 zł.
  do 5 lat – 300 zł.
 2. dla przewozu regularnego specjalnego opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50 % odpowiedniej opłaty, o której mowa w pkt 1.

Pliki do pobrania:

DOCPrzewozy regularne specjalne wniosek.doc
 

Wersja XML