Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Działalność gospodarcza (CEIDG)

Od 1 lipca 2011r. rozpoczęła działalność Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez Ministra właściwego ds. gospodarki w formie elektronicznego rejestru dostępnego przez Internet (http://www.biznes.gov.pl/).

Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie możliwości założenia własnej działalności gospodarczej przez internet bez wychodzenia w domu.

Organem ewidencyjnym dla  przedsiębiorców jest Minister ds. Gospodarki

Aby zarejestrować lub dokonać zmiany w prowadzonej  działalności gospodarczej jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:

· Zalogowanie* się do CEIDG na stronie www.biznes.gov.pl, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych, albo w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia,

· Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny i przesyła do CEIDG,

· Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

Obowiązuje również nowy formularz CEIDG-1 (opublikowany na stronie www.biznes.gov.pl)

Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Więcej informacji na stronie: www.biznes.gov.pl

PDFCEIDG-1_v6.6.pdf
PDFCEIDG-MW_v6.3.pdf
PDFCEIDG-POPR_v6.2.pdf
PDFCEIDG-RB_v6.3.pdf
PDFCEIDG-RD_v6.2.pdf
PDFCEIDG-SC_v6.3.pdf
PDFFormularz_CEIDG_ZS_28_02_19.pdf
PDFinformacja_dot_przetwarzania_danych_w_ceidg.pdf
PDFInstrukcja-wypelniania-wniosku-CEIDG-1_ 2021.pdf
DOCXKlauzula_Rodo__wnioski_papierowe_CEIDG.docx

Wersja XML