Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydawanie postanowień prostujących błędy i oczywiste omyłki pisarskie w akcie własności ziemi

PDFRODO (1).pdf
DOCXWniosek_o_sprostowanie_oczywistej_omylki_pisarskiej_w_AWZ.docx
 

Wersja XML