Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

 Nazwa sprawy:

 

  Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

 

Wymagane  dokumenty:

- Wniosek,
- Jeżeli wniosek dotyczy więcej niż jednego budynku lub sytuacja w terenie nie wskazuje jednoznacznie, któremu budynkowi ma zostać ustalony numer porządkowy – do wniosku należy dołączyć mapę lub szkic z ich lokalizacją i oznaczeniem
 

Sposób załatwienia:

Zainteresowany składa wniosek.

Termin
załatwienia:

  

Załatwienie w   terminie 14 dni w formie zawiadomienia (zazwyczaj niezwłocznie).

  

Miejsce  załatwienia:

S. St. do spraw zarządu mieniem i gospodarki gruntami, St. ds. gospodarki nieruchomościami (pok nr.1)  

Opłata
skarbowa:

Brak

Podstawa
prawna:

 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. poz. 1368).

 

Załączniki:

PDFObowiazek_informacyjny_ZAW.pdf
PDFWniosek o ustalenie numeru porządkowego.pdf

 

Wersja XML