Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia o naborach

 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielny referent ds. płac w Centrum Usług Wspólnych w Krasocinie

  Data publikacji: 13-08-2021 11:48
 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

  Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krasocinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Z-ca Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Krasocinie, ul. E. Godlewskiego 11, 29-105 Krasocin
  Data publikacji: 09-08-2021 15:43
 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

  Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krasocinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Z-ca Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Krasocinie, ul. E. Godlewskiego 11, 29-105 Krasocin.
  Data publikacji: 13-07-2021 09:18
 • OGŁOSZENIE

  Zarządzenie Nr 68/21 Wójta Gminy Krasocin z dnia 09 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie
  Data publikacji: 09-07-2021 13:41
 • OGŁOSZENIE

  Zarządzenie Nr 53/21 Wójta Gminy Krasocin z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie
  Data publikacji: 15-06-2021 15:34
 • Ogłoszenie o konkursie

  Wójt Gminy Krasocin ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie.
  Data publikacji: 15-06-2021 15:27
 • Konkurs na stanowisko dyrektora ZPO Oleszno

  Data publikacji: 07-05-2021 12:49
 • II etap konkursu na stanowisko :Pielęgniarka w żłobku

  Data publikacji: 23-02-2021 10:10
 • II etap konkursu na stanowisko :Opiekun w żłobku

  Data publikacji: 23-02-2021 10:07
 • Informacja odnośnie planowanego zatrudnienia osoby sprzątającej w żłobku

  Dyrektor Żłobka Gminnego „Wesoły Wiatraczek" w Krasocinie w związku z realizacją projektu pn. Utworzenie publicznego żłobka w Krasocinie" realizowanego przez Gminę Krasocin nr wniosku RPSW.08.01.01-26-0006/20 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, działanie 8.1 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1 .1 Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 (projekty konkursowe) informuje, że w ramach w/w projektu planowane jest zatrudnienie: osoba sprzątająca w żłobku - 1 etat
  Data publikacji: 04-02-2021 07:19
Wersja XML