Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Wykaz planów miejscowych

Lp.

Nazwa planu zagospodarowania przestrzennego

Nr uchwały

Data uchwalenia/ data zamieszczenia w Dz. Urz.

1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bukowa II (teren górniczy)

Nr XXXIII/204/01

26.09.2001r./ Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 119 poz. 1426 z dnia 19.11.2001r.

Uwaga: obowiązuje w części

2.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Oleszno 1

Nr XLV/229/06

31.08.2006r. / Dz. Urz. Woj. Święt. Nr  268 poz. 3087 z dnia 31.10.2006r.

3.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zalesień na obszarze gminy Krasocin

XLVII/235/06

25.10.2006r./ Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 5 z dnia 11.01.2007r. poz. 72

Uwaga:  obowiązuje dla tych terenów dla których nie uchwalono późniejszych mpzp

4.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Ludynia - Tory”

XVII/139/12

16.05.2012r./ Dz. Urz. Woj. Święt. Nr poz. 1976/

5.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego- obszar sołectwa Lipie

XXXI/256/13

05.08.2013r./ Dz. Urz. Woj. Święt. Nr poz. 3150 z dnia 06.09.2013r.

 

6.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 494, 495, 496/1, 496/2 –obręb Krasocin

XXXII/270/13

12.09.2013r./ Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3552 z dnia 18.10.2013r.

7.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dąbrówka 1 na obszarze Gminy Krasocin

XXXVIII/323/14

25.02.2014/ Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 1243 z dnia 23.04.2014

8.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – fragment obszaru sołectwa Lipie

XLI/358/14

27.05.2014/ Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 1999 z dnia 04.07.2014

9.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – obszar obrębu geodezyjnego Krasocin

XLI/359/14

27.05.2014/ Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 2000 z dnia 04.07.2014

10.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – obszar obrębu geodezyjnego Świdno

XLI/360/14

27.05.2014/ Dz. Urz. Woj. Święt.

poz. 2001 z dnia 04.07.2014

11.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Bukowa II

XLII/367/14

25.06.2014/ Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 2271 z dnia 07.08.2014

12.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 1398- obręb Oleszno na terenie gminy Krasocin

VI/55/15

28.04.2015r./Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 1849 z dnia 09.06.2015r.

13.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar obrębu geodezyjnego Sułków

IX/89/15

30.09.2015r./Dz. Urz. Woj. Święt. poz.3275 z dnia 16 listopada 2015r.

14.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar obrębu geodezyjnego Bukowa na terenie gminy Krasocin – „Bukowa A”

 

Uchwała zmieniająca z dnia 30.12.2015r.

IX/90/15

 

 

 

XII/115/15

30.09.2015r./Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3277 z dnia 17 listopada 2015r.

 

 

30.12.2015r./Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 556 z dnia 12 lutego 2016r.

15.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Świdno

XVI/160/16

17.05.2016r./Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 1976 z dnia 29 czerwca 2016r.

16.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar obrębu geodezyjnego Nowy Dwór

XXI/195/16

06.10.2016r./ Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3433 z dnia 21 listopada 2016r.

 

17.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Krasocin i Lipie część 1.

XXIII/226/16

29.12.2016r./ Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 627 z dnia 13 lutego 2017r.

18.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Krasocin i Lipie część 2

XXXI/295/17

18.10.2017r./ Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3595 z dnia 30 listopada 2017r.

19.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasocin, dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Krasocin, w rejonie skrzyżowania ul. Wyzwolenia i ul. Księdza Urbańskiego

XXXIII/328/17

 

 

28.12.2017 r. / Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 531 z dnia

6 lutego 2018r.

20.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  dla obszaru położonego w obrębie Krasocin obejmującego działki nr ewid. 345/3, 345/4, 345/5, 345/6, 345/7, 345/8, 345/9, 345/10, 345/11, 345/12, 345/13, 345/14, 345/15, 345/16, 345/17.

VII/59/19

11.03.2019r./Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 2856 z dnia 9 lipca 2019r.

21.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  terenu górniczego „Wojciechów 1” w obrębie geodezyjnym Wojciechów

XIII/119/19

10.09.2019r./Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3608 z dnia 19 września 2019r.

22. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie ewidencyjnym Krasocin XLVII/422/22 22.06.2022r./Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 2398 z dnia 1 lipca 2022r.

 

Geosystem - https://krasocin.e-mapa.net/

 

Wersja XML