Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Krasocinie

ul. Macierzy Szkolnej 1

Referat Spraw Obywatelskich, pok.13

tel. 41 3917026 

Podstawa Prawna:

Wymagane dokumenty:

wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie zbiórki publicznej.

Opłaty skarbowe:

opłata w wysokości 82 zł 

Termin odpowiedzi:

do 7 dni

 

Tryb Odwoławczy:

Odwołanie przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Krasocin w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

 

Informacje dodatkowe:
Ubiegający się o udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej winien jest przedstawić plan zawierający w szczególności:
• cel, na który mają być przeznaczone ofiary pochodzące ze zbiórki publicznej,
• formy przeprowadzenia zbiórki publicznej,
• termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki publicznej,
• obszar, na którym  zbiórka publiczna ma być prowadzona,
• sposób informowania o prowadzonej zbiórce publicznej,
• liczbę osób, które mają brać udział w zbiórce publicznej,
• przewidywane koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej, w tym rodzaj  i wysokość poszczególnych wydatków.

Wersja XML