Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr działalności regulowanejPDFBIP-REJESTR.pdf
DOCXInformacja dla podmiotów - składajacych wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej.docx
DOCInformacja dla podmiotów - składajacych wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej.doc
DOCOświadczenie dla podmiotów - składajcych wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej.doc
DOCXPełnomocnictwo.docx
DOCXWniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Krasocin.docx
DOCWniosek o wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.doc
DOCWniosek o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Krasocin.doc

 

Wersja XML