Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2020r.

PDFOBWIESZCZENIE Wojta Gminy Krasocin z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budzetu Gminy Krasocin za I kwartal 2020 r..pdf.pdf

PDFOBWIESZCZENIE Wojta Gminy Krasocin z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budzetu Gminy Krasocin za II kwartal 2020 r..pdf

PDFOBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krasocin z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Krasocin za III kwartał 2020 r.pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Krasocin z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Krasocin za IV kwartał 2020 rok.pdf
 

Wersja XML