Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rachunki bankowe

Rachunki bankowe dla Urzędu Gminy Krasocin obsługuje Bank Spółdzielczy Włoszczowa oddział Krasocin:

- 30 8525 0002 0010 0112 0043 0049 - podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, opłata skarbowa, darowizny, czynsze, najem, dzierżawa

- 65 8525 0002 0010 0112 0043 0098 – odpady komunalne

Wersja XML