Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokoły z głosowania kadencja 2018-2023

2022 rok.

PDFWYKAZ GŁOSOWAŃ IMIENNYCH - XLIII Sesja.pdf
PDFWYKAZ GŁOSOWAŃ IMIENNYCH - XLIV Sesja.pdf
PDFWYKAZ GŁOSOWAŃ IMIENNYCH - XLV Sesja.pdf
PDFWYKAZ GŁOSOWAŃ IMIENNYCH - XLVI Sesja.pdf
PDFWYKAZ GŁOSOWAŃ IMIENNYCH - XLVII Sesja.pdf
PDFWYKAZ GŁOSOWAŃ IMIENNYCH - XLVIII Sesja.pdf
PDFWYKAZ GŁOSOWAŃ IMIENNYCH - XLIX Sesja.pdf

2021 rok.

PDFWYKAZ GŁOSOWAŃ IMIENNYCH - XXIX Sesja.pdf
PDFWYKAZ GŁOSOWAŃ IMIENNYCH - XXX Sesja.pdf
PDFWYKAZ GŁOSOWAŃ IMIENNYCH - XXXI Sesja.pdf
PDFWYKAZ GŁOSOWAŃ IMIENNYCH - XXXII Sesja.pdf
PDFWYKAZ GŁOSOWAŃ IMIENNYCH - XXXIII Sesja.pdf
PDFWYKAZ GŁOSOWAŃ IMIENNYCH - XXXIV Sesja.pdf
PDFWYKAZ GŁOSOWAŃ IMIENNYCH - XXXV Sesja.pdf
PDFWYKAZ GŁOSOWAŃ IMIENNYCH - XXXVI Sesja.pdf
PDFWYKAZ GŁOSOWAŃ IMIENNYCH - XXXVII Sesja.pdf
PDFWYKAZ GŁOSOWAŃ IMIENNYCH - XXXVIII Sesja.pdf
PDFWYKAZ GŁOSOWAŃ IMIENNYCH - XXXIX Sesja.pdf
PDFWYKAZ GŁOSOWAŃ IMIENNYCH - XL Sesja.pdf
PDFWYKAZ GŁOSOWAŃ IMIENNYCH - XLI Sesja.pdf
PDFWYKAZ GŁOSOWAŃ IMIENNYCH - XLII Sesja.pdf
 

2020 rok.

PDFWYKAZ GŁOSOWAŃ IMIENNYCH - XXIV Sesja.pdf
PDFWYKAZ GŁOSOWAŃ IMIENNYCH - XXV Sesja.pdf
PDFWYKAZ GŁOSOWAŃ IMIENNYCH - XXVI Sesja.pdf.pdf
PDFWYKAZ GŁOSOWAŃ IMIENNYCH - XXVII Sesja.pdf
PDFWYKAZ GŁOSOWAŃ IMIENNYCH - XXVIII Sesja.pdf.pdf

Wersja XML