Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr instytucji kultury gminy Krasocin

Urząd Gminy w Krasocinie
ul. Macierzy Szkolnej 1
29-105 Krasocin

Rejestr instytucji kultury prowadzony jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U.  2012, poz. 189).

Informacje o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w nich zawartych, publikowane i udostępniane są zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem.
 
Rejestr instytucji kultury oraz księgi rejestrowe są udostępniane  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krasocin. Istnieje również możliwość wydania odpisu pełnego lub skróconego z rejestru instytucji kultury zgodnie ze złożonym wnioskiem.

PDFKsięga Rejestrowa Instytucji Kultury 08.07.2021 r..pdf
DOCXRejestr instytucji kultury gminy Krasocin.docx
PDFWniosek.pdf
 

Wersja XML