Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie budżetu za 2021r.

PDFUchwała Nr 118_2021 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 września 2021 roku.pdf
 

Wersja XML