Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie naboru kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasocinie

PDF5_22 dot. ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarzadowych oraz podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Gminnej Rad.pdf
DOCOgłoszenie do zarządzenia-1.doc
 

Wersja XML