Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2021 rok

PDFBilans Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasocinie..pdf
PDFBilans Gminnej Bibiloteki Publicznej im. Feliksa Raka w Krasocinie.pdf
PDFDodatkowe Informacje i Objaśnienia Bibiloteki Publicznej im. Feliksa Raka w Krasocinie.pdf

PDFGmina Krasocin - Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego.pdf
PDFGmina Krasocin - Informacja dodatkowa za 2021 rok.pdf
PDFWójt Gmina Krasocin - Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego.pdf
PDFWójt Gminy Krasocin - Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy).pdf
PDFWójt Gminy Krasocin - Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf
 

Wersja XML