Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Terminy wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Terminy wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 

Właściciel nieruchomości może uiszczać opłatę za okresy przyszłe, jako przedpłata.

Właściciel nieruchomości uiszcza opłatę gotówką w kasie UG   w Krasocinie, u sołtysa lub przelewem na rachunek bankowy UG Krasocin (tytułem: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Numer rachunku bankowego Urzędu Gminy Krasocin: 65 8525 0002 0010 0112 0043 0098

Wersja XML